Xử lý đơn hàng tiện lợi và nhanh hơn gấp 2 lần với màn hình tạo đơn hàng mới

Hiện tại khi khách hàng thêm mới 1 đơn hàng thì cần qua nhiều bước và mỗi phần chỉnh sửa nằm ở 1 phần khác nhau nên cần nâng cấp trang bán hàng để có thể đẩy tất cả vào trong 1 màn hình để khách hàng có thể dễ dàng lên đơn và tiết kiệm thời gian hơn cho việc thêm mới và chỉnh sửa đơn hàng đồng thời có thể sử dụng thay cho 1 máy POS tại cửa hàng offline. 

Popup này gồm 7 phần chính bao gồm 

 • Đơn hàng
 • Thông tin khách hàng 
 • Dịch vụ vận chuyển 
 • Sản phẩm 
 • Hình thức thanh toán 
 • Trạng thái đơn hàng
 • Tab Lịch sử cập nhật, Lịch sử giao dịch, Hỗ trợ

Popup này có chức năng giống như phần đặt hàng nhưng đem lại trải nghiệm tốt hơn khi xử lý được nhiều tác vụ trong 1 màn hình để tiết kiệm thời gian lên đơn cho khách hàng. Popup này giúp cho khách hàng có thể xử lý đơn hàng offline tại quầy như 1 máy pos thông thường. 

Ngoài ra có một số nâng cấp mới : 

 • Khách hàng có thể chọn được nhiều địa chỉ nhận hàng
 • Có thể chỉnh sửa được giá của sản phẩm ngay tại đơn hàng 
 • Áp dụng voucher cho đơn hàng 
 • Chuyển đổi trạng thái nhanh không cần phải qua các giai đoạn như trước.