Chính sách bảo hành bảo trì

 Chính sách bảo hành & bảo trì:

 Phạm vi bảo hành, bảo trì

- Bao gồm việc sửa lỗi website do Abaha xây dựng và không bao gồm việc thiết kế lại giao diện cũ, xây dựng các chức năng module chưa có của website hay phần mềm, Bảo hành - Bảo trì các lỗi phát sinh không phải do nguyên nhân tự thân sản phẩm như lỗi do người sử dụng không đúng phương pháp, lỗi server....

- Trong trường hợp yêu cầu Bảo hành - Bảo trì bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài dịch vụ bảo trì (lỗi phát sinh không bắt nguồn từ bản thân phần mềm), khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán chi phí bổ sung. Chi phí này sẽ được chúng tôi thông báo cho bạn trước khi tiến hành công việc.

- Đưa ra các tư vấn hợp lý, kịp thời hỗ trợ hệ thống khi có các sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng website - phần mềm.

Quy trình bảo hành

-  Bảo hành chủ động

Kiểm tra, thu thập thông tin bảo hành:  Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật của Abaha sẽ theo dõi và kiểm tra kỹ thuật định kỳ hàng tháng các lỗi (nếu bị phát sinh) hoặc khi chúng tôi phát hành phiên bản mới, chúng tôi sẽ gửi thông báo bảo hành đến bạn thông qua các thông tin mà bạn đã đăng ký với chúng tôi (bao gồm các thông tin liên hệ).

Hai bên phối hợp thời gian và lên phương án xử lý việc bảo hành.

Chúng tôi sẽ bàn giao lại hệ thống cho bạn sau khi thực hiện xong công việc bảo hành.

- Bảo hành bị động

Khách hàng  chủ động gửi yêu cầu bảo hành đến hệ thống hỗ trợ kỹ thuật khi phát hiện sự cố hoặc lỗi hệ thống.

Abaha  sẽ thu thập thông tin và lên phương án xử lý trả lời chủ đầu tư trong vòng 24h nếu là yêu cầu khắc phục sự cố.

Các kỹ sư hệ thống sẽ tiến hành xử lý hệ thống sau khi được khách hàng chấp nhận phương án.

Hệ thống quản lý bàn giao lại hệ thống cho bạn sau khi chúng tôi thực hiện xong công việc bảo hành.

- Thời gian bảo hành

Đối với tất cả các hệ thống website - phần mềm do Abaha cung cấp trên thị trường đều bảo hành, bảo trì miễn phí theo thời gian thỏa thuận của hợp đồng giữa 2 bên. Thời gian hiệu lực kể từ ngày hệ thống được bàn giao và vận hành. Bất cứ khi nào gặp rắc rối hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ công ty qua số hotline 0927.217.227

Thời gian xử lí yêu cầu sẽ được thực hiện trong vòng 48h kể từ khi khách hàng gửi yêu cầu ( không bao gồm cả các ngày lễ, tết, ngày nghỉ tuần). (lưu ý: Không bao gồm các chức năng mới cho phần mềm - website)